Bip-e.pl :: Biuletyn Informacji Publicznej

https://www.bip-e.pl/bip/faq/8,Jakie-przewidywane-sa-kary-za-brak-BIP-i-czy-MSWiA-posiada-informacje-dotyczace-.html
24.04.2024, 20:24

Jakie przewidywane są kary za brak BIP i czy MSWiA posiada informacje dotyczące nowelizacji ustawy lub może udzielić informacji o planowanych prawnych zmianach w BIP?

Ustawa o dostępie do informacji publicznej była projektem poselskim, nie rządowym. MSWiA które jest organem powołanym do tworzenia strony głównej biuletynu nie jest właściwe do udzielenia informacji dotyczących ewentualnych projektów i kierunków nowelizacji niniejszej ustawy, obejmujących m. in. kwestię sankcji za nie utworzenie przez dany podmiot własnej strony BIP. Ustawy uchwalane są przez Sejm i Senat, a inicjatywa ustawodawcza, dotycząca również nowelizacji już istniejących ustaw, przysługuje zgodnie z art. 118 Konstytucji RP posłom, Senatowi, Prezydentowi RP, Radzie Ministrów i grupie co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu.

Opcje strony