Bip-e.pl :: Biuletyn Informacji Publicznej

https://www.bip-e.pl/bip/faq/55,Co-powinny-zawierac-strony-Biuletynu-Informacji-Publicznej.html
2023-03-30, 14:04
Faq

Co powinny zawierać strony Biuletynu Informacji Publicznej?

W zależności od charakteru podmiotu, strony BIP powinny zawierać:

 1. Informacja o podmiocie
  1. Status prawny oraz forma prawna
  2. Organizacja
  3. Przedmiot działalności
  4. Organy oraz osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
  5. Struktura organizacyjna
  6. Struktura własnościowa podmiotu
  7. Majątek
 2. Zasady funkcjonowania podmiotów
  1. Tryb działania władz publicznych
  2. Sposób przyjmowania oraz załatwiania spraw
 3. Sprawozdania z działalności
 4. Wyniki kontroli
 5. Oświadczenia majątkowe
 6. Rozporządzenia, uchwały etc.
 7. Petycje
 8. Zamówienia publiczne
 9. Nabór do pracy
 10. Ogłoszenia, komunikaty
 11. Dane teleadresowe

Opcje strony

Zobacz także