Bip-e.pl :: Biuletyn Informacji Publicznej

https://www.bip-e.pl/bip/faq/21,Jak-nalezy-interpretowac-rejestr-zmian-rozporzadzenie-par-17-rozdzial-5.html
2023-03-30, 12:22

Jak należy interpretować rejestr zmian /rozporządzenie par. 17 rozdział 5/?

Biorąc pod uwagę bazodanowy model struktury podmiotowych stron BIP – zapisy o zmianach dokonywanych w zakresie każdego elementu struktury strony oraz jej treści powinny odnotowywać się automatycznie w zakresie repozytorium bazy danych, która powinna być podstawą całej podmiotowej strony portalu BIP.

Opcje strony