Bip-e.pl :: Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualnie znajdujesz się na:

Czy obsługę podmiotowej strona BIP można realizować na serwerze nie będącym własnością podmiotu zobligowanego na mocy ustawy do udostępniania informacji?

Rozporządzenie Ministra SWiA z 17 maja 2002 r. dopuszcza możliwość umieszczania podmiotowych stron BIP na serwerach świadczących obsługę internetową danego podmiotu i nie będących jego własnością.

Oznacza to, że dopuszczone jest rozwiązanie na bazie umowy stron do świadczenia usługi hostingu podmiotowej strony BIP.

Opcje strony

do góry