Bip-e.pl :: Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualnie znajdujesz się na:

W jakim trybie i jakim sposobem (Art.9 ust 3) powinien podmiot przekazywać informację do Ministra właściwego do spraw administracji publicznej o gotowości do podłączenia jego strony podmiotowej do portalu BIP oraz o zmianach i likwidacji podmiotu?

Podmiot zobligowany do publikowania informacji publicznej w postaci utworzonej podmiotowej strony BIP dokonuje zgłoszenia podłączenia do strony głównej biuletynu, bądź zmianie danych lub informuje o usunięciu podmiotu z listy aktywnych podmiotów w formie określonego formularza.

Formularz generowany jest automatycznie przez moduł administracyjny strony głównej Biuletynu.

Wypełniony formularz osoba wypełniająca jest zobowiązana opatrzyć pieczęcią kierownika podmiotu i podpisać a następnie przesłać dokument do redakcji strony głównej Biuletynu.

Szczegóły opisuje dział "Dla redaktorów" dostępny na stronie głównej serwisu www.bip.gov.pl.

Opcje strony

do góry