Bip-e.pl :: Biuletyn Informacji Publicznej

https://www.bip-e.pl/bip/faq/12,Kto-jest-odpowiedzialny-za-utrzymanie-i-aktualizacje-podmiotowych-stron-BIP-Czy-.html
2023-03-30, 12:48

Kto jest odpowiedzialny za utrzymanie i aktualizację podmiotowych stron BIP? Czy MSWiA realizuje przyjęcie podmiotowych stron BIP do siebie na serwery portalu BIP?

Za utworzenie, utrzymanie i aktualizację treści zawartych w podmiotowych stronach BIP odpowiadają podmioty udostępniające informację publiczną z zachowaniem wszelkich cech ujętych w art.8 ust. 6 - ustawy z 6 września 2001 r.- co jednoznacznie definiuje, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zobowiązane jest jedynie do budowy i utrzymania portalu BIP z prowadzeniem rejestracji kolejnych podmiotów zgłaszających swoje strony podmiotowe BIP, lecz nie realizuje wytworzenia stron podmiotowych oraz ich przechowywania na serwerze portalu.

Opcje strony