Bip-e.pl :: Biuletyn Informacji Publicznej

https://www.bip-e.pl/bip/faq/11,Czy-do-tworzenia-stron-Biuletynu-Informacji-Publicznej-mozna-wykorzystywac-modul.html
2020-06-07, 04:04

Czy do tworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej można wykorzystywać moduły oprogramowania zwane w skrócie CMS czyli Content Management System?

Do tworzenia stron Biuletynu należy stosować oprogramowanie opierające się na rozwiązaniach bazodanowych umożliwiające rejestrowanie zmian w treści dokumentów, uwierzytelnianie użytkowników oraz funkcjonalności wymagane ustawą. Oprogramowanie CMS stosowane do tworzenia stron Biuletynu musi spełniać wszystkie wymogi ustawy i rozporzadzenia. Należy jednakże zwrócić uwagę na to, że częśc dostępnego oprogramowania CMS dostępnego niekomercyjnie wymaga umieszczenia na tworzonych stronach informacji o tym oprogramowaniu.

Dlatego należy zwrócić uwagę na licencję, na której takie oprogramowanie jest rozpowszechniane.

Opcje strony