Bip-e.pl :: Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualnie znajdujesz się na:

Kto jest odpowiedzialny za błędne wytworzanie i wprowadzanie informacji do BIP?

Przepis art. 8 ust. 6 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198), określa, iż podmioty udostępniające informacjie publiczne w BIP sa obowiązane do podania w informacji danych okreslających tożsamość osoby, która wytwarzała informację lub odpowiada za treść informacji, a także danych określających tożsamośc osoby, która wprowadziła informację do systemu.

Zatem podmiot, który posiada podmiotową stronę BIP powinien wskazać osobę wytwarzającą informację lub odpowiedzialną za jej treść oraz osobę wprowadzającą tę informację do systemu. W zalezności od tego kto w danej jednostce jest wskazany jako odpowiedzialny za treśc informacji, na tym ciąży odpowiedzialność za funkcjonowanie w systemie błędnej informacji. Może być to zarówno osoba wytwarzająca daną informację, jak również osoba wskazana w jednostce organizacyjnej do ponoszenia odpowiedzialności za treśc informacji umieszczonych w podmiotowej stronie BIP tej jednostki. Pracownik odpowiedzialny za treść informacji wprowadzanych do systemu ponosi jedynie odpowiedzialność dyscyplinarną określoną w przepisach prawa pracy, za błedne podanie określonych informacji.

Opcje strony

do góry