Bip-e.pl :: Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualnie znajdujesz się na:

Aukcje

Platforma przetargowa na bip-e.pl

Platforma przetargowa topoferta - prosta i skuteczna elektronizacja zamówień publicznych.

Umożliwia prowadzenie postępowań przetargowych, aukcji, zapytań ofertowych, licytacji, konsultacji rynkowych oraz zbycia majątku.

POZNAJ MOŻLIWOŚCI Platformy przetargowej

System zgodny z:

  • Ustawą Prawo Zamówień Publicznych
  • Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
  • Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U z 2019r., poz. 2004).

Jako pierwsi na rynku wprowadziliśmy kompleksową usługę łączącą Biuletyn Informacji Publicznej z funkcjonalnością Platformy przetargowej.

Platforma przetargowa topoferta.pl została zintegrowana z systemem BIP-e.pl.

UZYSKAJ OFERTĘ NA platformę przetargową

Opcje strony

do góry