Bip-e.pl :: Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualnie znajdujesz się na:

Wdrożenie strony BIP dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i podmiotów podległych.

Nasz system WebAdministrator GOLD został wybrany jako najbardziej wszechstronne i intuicyjne narzędzie do realizacji stron BIP.

Strona MSWiA dostępna jest pod adresem: http://bip.mswia.gov.pl

Platforma obejmuje także podmioty podległe ministerstwu:

 • Biuro Ochrony Rządu
 • Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego
 • Centrum Personalizacji Dokumentów
 • Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
 • Instytut Technicznych Wyrobów Włókienniczych "Moratex" w Łodzi
 • Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
 • Komendant Główny Policji
 • Komendant Główny Straży Granicznej
 • Mazurska Służba Ratownicza
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Szef Obrony Cywilnej Kraju
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
 • Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare
 • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Opcje strony

do góry