Bip-e.pl :: Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualnie znajdujesz się na:

Przypominamy o konieczności zamieszczenia przycisku ekranowego w postaci logo BIP w serwisie WWW

Przypominamy wszystkim podmiotom, które uruchomiły swoje strony BIP, a posiadają internetowe serwisy (strony) www, o konieczności zamieszczenia na stronie głównej takiego serwisu, przycisku ekranowego w postaci logo BIP, który będzie aktywnym linkiem przenoszącym do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej prowadzonej przez dany podmiot. Powyższy obowiązek wynika z § 9.2 rozporządzenia Ministra SWiA z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67 poz. 619).

Opcje strony

do góry