Bip-e.pl :: Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualnie znajdujesz się na:

Minął już rok

Dzisiaj mija dokładnie rok czasu od wejścia w życie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 67, poz. 619), które określiło strukturę, zakres publikowanych informacji oraz standardy zabezpieczenia treści informacji publicznych udostępnianych w BIP.

Pomimo upływu 12 miesięcy, bardzo znikoma liczba podmiotów zobowiązana do utworzenia i prowadzenia Biuletynu dokonała jego uruchomienia. Zdecydowana większość podmiotów dopiero w ciągu ostatnich kilku tygodni podjęła lub nadal podejmuje decyzje o budowie podmiotowej strony BIP. Taka sytuacja wiąże się z ze zbliżającą się datą 1 lipca br., od której to w biuletynie obligatoryjnie muszą być dostępne pierwsze informacje publiczne, jakie zostały określone w Ustawie. Do tego czasu wszystkie uruchomione biuletyny (dotychczas najczęściej w wersji testowej lub roboczej), powinny zostać uzupełnione w treść merytoryczną.

Po pierwszym lipca br. brak podmiotowej strony BIP lub nieudostępnianie w nim wyznaczonych informacji publicznych, może spowodować wnoszenie przez obywateli skarg do NSA na bezczynność takiego podmiotu.

Opcje strony

do góry