Bip-e.pl :: Biuletyn Informacji Publicznej

O systemie

System www.bip-e.pl oferuje projektowanie, tworzenie, utrzymanie i prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2022 poz. 902 z późn. zm.).

Strony podmiotów w systemie BIP-E.PL spełniają wymogi przepisów wykonawczych zawartych w:

  • ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
  • rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej,
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Powyższe akty prawne określają strukturę, zakres publikowanych informacji, funkcjonalność biuletynu oraz użyte technologie.

Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z naszą ofertą oraz do przetestowania naszego systemu.

Mamy ponad 700  wdrożeń.

Polecamy

Promocja platforma przetargowa
Rekrutacja pracowników
do góry