Bip-e.pl :: Biuletyn Informacji Publicznej

O systemie

System www.bip-e.pl oferuje projektowanie, tworzenie, utrzymanie i prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198).

Strony podmiotów w systemie BIP-E.PL spełniają wymogi przepisów wykonawczych zawartych w:

  • ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
  • rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej,
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Powyższe akty prawne określają strukturę, zakres publikowanych informacji, funkcjonalność biuletynu oraz użyte technologie.

Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z naszą ofertą oraz do przetestowania naszego systemu.

 

Mamy ponad 500  wdrożeń.

Polecamy

Promocja platforma przetargowa
do góry