Bip-e.pl :: Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.bip-e.pl/bip/faq/23,Czy-mozna-dokonywac-zadan-wynikajacych-z-ustawy-i-rozporzadzenia-w-zakresie-utwo.html
2020-06-07, 04:51

Czy można dokonywać zadań wynikających z ustawy i rozporządzenia w zakresie utworzenia serwisu BIP?

Jeśli podmiot realizujący ustawowy obowiązek dostępu do informacji publicznej w zakresie stworzenia biuletynu BIP posiada własną dobrze przygotowaną kadrę informatyczną, to nic nie stoi na przeszkodzie by zrealizować to zadania we własnym zakresie.

Jeśli jednak jest to niemożliwe powinno się powierzyć to zadanie fachowej firmie webmasterskiej.

Opcje strony