Biuletyn Informacji Publicznej Czy można umieszczać ogłoszenia oraz reklamy sponsorów utrzymujących stronę podmiotową BIP, a także listy referencyjnych firm realizujących zadanie strony BIP i inne treści o charakterze marketingowym? - FAQ - Bip-e.pl :: Biuletyn Informacji Publicznej ::

Bip-e.pl :: Biuletyn Informacji Publicznej ::
Dziś jest: Poniedziałek, 17.12.2018

FAQ

Czy można umieszczać ogłoszenia oraz reklamy sponsorów utrzymujących stronę podmiotową BIP, a także listy referencyjnych firm realizujących zadanie strony BIP i inne treści o charakterze marketingowym?

Nie jest to dopuszczone. Strona podmiotowa BIP jest stroną administracyjną i jej charakter jest czysto informacyjny w zakresie publikowania treści publicznych. Nie jest to strona o cechach komercyjnych.

Biorąc pod uwagę powyższe nie wolno zamieszczać linków do stron komercyjnych, zamieszczać ogłoszeń i bannerów reklamujących produkty lub działania firm, list referencyjnych. Nie można również zamieszczać ogłoszeń osób prywatnych w zakresie np. ogłoszenia o chęci zbycia nieruchomości należącej do obywatela.

Nie wolno publikować treści reklamujących firmę prowadzącą lub tworzącą BIP, a tym samym przedstawiać w różnej formie treści marketingowe.

©1998-2018 Bip-e.pl :: Biuletyn Informacji Publicznej ::.