Biuletyn Informacji Publicznej W jakim trybie i jakim sposobem (Art.9 ust 3) powinien podmiot przekazywać informację do Ministra właściwego do spraw administracji publicznej o gotowości do podłączenia jego strony podmiotowej do portalu BIP oraz o zmianach i likwidacji podmiotu? - FAQ - Bip-e.pl :: Biuletyn Informacji Publicznej ::

Bip-e.pl :: Biuletyn Informacji Publicznej ::
Dziś jest: Poniedziałek, 17.12.2018

FAQ

W jakim trybie i jakim sposobem (Art.9 ust 3) powinien podmiot przekazywać informację do Ministra właściwego do spraw administracji publicznej o gotowości do podłączenia jego strony podmiotowej do portalu BIP oraz o zmianach i likwidacji podmiotu?

Podmiot zobligowany do publikowania informacji publicznej w postaci utworzonej podmiotowej strony BIP dokonuje zgłoszenia podłączenia do strony głównej biuletynu, bądź zmianie danych lub informuje o usunięciu podmiotu z listy aktywnych podmiotów w formie określonego formularza. Formularz generowany jest automatycznie przez moduł administracyjny strony głównej Biuletynu. Wypełniony formularz osoba wypełniająca jest zobowiązana opatrzyć pieczęcią kierownika podmiotu i podpisać a następnie przesłać dokument do redakcji strony głównej Biuletynu. Szczegóły opisuje dział "Dla redaktorów" dostępny na stronie głównej serwisu www.bip.gov.pl.
©1998-2018 Bip-e.pl :: Biuletyn Informacji Publicznej ::.