Bip-e.pl :: Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualnie znajdujesz się na:

Aukcje

Platforma zakupowa na bip-e.pl

Elektronizacja zamówień publicznych już dostępna na platformie BIP.

Moduł Postepowania przetargowe w platformie bip-e.pl, umożliwia prowadzenie postępowań przetargowych, postępowań podprogowych, analizy rynku, oraz zbycia majątku zgodnie z:

  • Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.).
  • Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych par. 3 ust. 1 pkt 2)
  • Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami Skarbu Państwa na podstawie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz.2259 oraz z 2017 r. poz. 624).

 

Jako pierwsi na rynku wprowadzamy kompleksową usługę łączącą Biuletyn Informacji Publicznej z funkcjonalnością Platformy Zakupowej.

Mamy 15 letnie doświadczenie w tworzeniu systemów dla administracji publicznej.

Platforma zakupowa topoferta.pl 

Opcje strony

do góry